top of page

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΦΥΤΩΝ

ΕΙΔΟΣ

Αγούδουρας

Αγρια βιολέτα

Αγριαρακάς

Αγρια τσουκνίδα

Αγριο γεράνι (2)

Αγριο λάπαθο

Αγριο λινάρι

Αγριο μπιζέλι

Αγριο πράσσο

Αγριο ραδίκι

Αγριο σέσκουλο

Αγριοαγιόκλημα (2)

Αγριοαρακάς

Αγριοκαλογεράκι

Αγριοκαρότο

Αγριοκαρύδα

Αγριοκουκιά

Αγριολεβάντα

Αγριολούλουδο της ανοιξης

Αγριόλυκος

Αγριομαργαρίτα

Αγριομολόχα

Αγριοντοματιά (2)

Αγριοπερικοκλάδα

Αγριοράδικο

Αγριος βασιλικός

Αγριόσκορδο

Αγριο σκυλάκι

Αγριοσπαράγγι

Αγριοφασκομηλιά

Αγχουσα η κυματόφυλλη

Αθάνατος

Αιγύπτιος Δίδεσμος

Αιθεόριζα

Ακανθος

Ακαρίονας

Ακονυζέα

Αλεβυζάκι

Αλίφορος

Αλλιο το νεαπολίτικο

Αλλιο το υπόδασυ

Αλμύρα

Αλουμινάκι

Αμάρανθη

Αμάραντο (2)

Αμμόχορτο

Αμφίβολη μπελλεβάλια

Αναγαλλίδα

Ανακύκλος ο ροπαλοφόρος

Ανεμώνη (2)

Ανθεμίς η κρητική

Ανθυλλής του Χέρμαν

Απήγανος

Αρθρόκνημο το θαμνοειδές

Αρκουδόβατος

Αρνόγλωσσο (2)

Ασκελετούρα

Ασκόλυμπρος

Ασπάλλαθος

Ασπρο βλήτο

Ασπροθύμαρο (2)

Ασπροκέφαλο

Αστέρας

Αστοιβή

Ασφάκα

Ασφόδηλος κλαδωτός

Ατρακτυλίδα

Ατραξύλι

Αυλακόχορτο

Αφάνα

Αχινοπόδι

Βαλσαμόχορτο

Βάτος

Βαφόριζα

Βερμπάσκο

Βίκος ο άγριος

Βιολέτα (3)

Βοιδόγλωσσα (2)

Βοιδόγλωσσα η ιταλική

Βούρλα

Βραχόφιλο λαθούρι

Βρούβα

Βρυωνιά

Βρωμόχορτο 

Βρωμόχορτο 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Clusiaceae

Brassicaceae

Fabaceae 2

Urticaceae

Geraniaceae

Polygonaceae

Linaceae

Fabaceae

Amaryllidaceae

Asteraceae

Amaranthaceae

Caprifoliaceae

Fabaceae 3

Gentianaceae
Apiaceae

Asteraceae

Fabaceae 3

Lamiaceae

Dipsacaceae

Orobanchaceae

Asteraceae

Malvaceae

Solanaceae

Convolvulaceae

Asteraceae 3

Lamiaceae

Amaryllidaceae

Scrophulariaceae

Asparagaceae

Cistaceae

Boraginaceae

Agavaceae

Brassicaceae

Asteraceae

Acanthaceae

Apiaceae

Asteraceae 2

Asteraceae 2

Asteraceae

Amaryllidaceae

Amaryllidaceae

Amaranthaceae

Lamiaceae

Amaranthaceae

Plumbaginaceae

Caryophyllaceae

Hyacinthaceae

Primulaceae

Asteraceae

Ranunculaceae

Asteraceae

Fabaceae

Rutaceae

Amaranthaceae

Smilacaceae

Plantaginaceae

Liliaceae

Asteraceae 3

Fabaceae

Amaranthaceae

Asteraceae 3

Apiaceae

Asteraceae

Rosaceae

Lamiaceae

Asphodelaceae

Asteraceae

Asteraceae

Scrophulariaceae

Rosaceae

Fabaceae

Clusiaceae

Rosaceae

Boraginaceae

Scrophulariaceae

Fabaceae 3

Brassicaceae

Boraginaceae

Boraginaceae

Juncaceae

Fabaceae

Brassicaceae

Cucurbitaceae

Fabaceae

Resedaceae

Γαγέα η ελληνική

Γαιδουράγκαθο (2)

Γαλατσίδα

Γεράνι άγριο

Γιγάντια λουβουδιά

Γκρεμόχορτο

Γλαύκιο το ξανθό

Γλιστρίδα

Γνήσια σουαίδα

Liliaceae

Asteraceae 2 & 3

Asteraceae 3

Geraniaceae

Amaranthaceae

Asteraceae 2

Papaveraceae

Portulacaceae

Amaranthaceae

Δειλινό

Δελφίνιο το μεταναστεύον

Δενδρομολόχα

Δεντρολίβανο

Διαβολόχορτο

Διτριχία η ιξώδης

Δίχρωμη καλεντούλα

Nyctaginaceae

Ranunculaceae

Malvaceae

Lamiaceae

Solanaceae

Asteraceae

Asteraceae

Ελίχρυσο

Ερύγγιο

Ερουκάρια η ισπανική

Ερωδιός ο γερανοειδής

Ευφορβία η ηλιοσκόπια

Εχιο το αρνογλωσσοειδές

Asteraceae 2

Apiaceae

Brassicaceae

Geraniaceae

Euphorbeaceae

Boraginaceae

Ζωχός (2)

 

Ηλιοτρόπιο

Asteraceae 3

 

Boraginaceae

Θαλάσσια γλυστρίδα

Θρούμπα

Θρούμπι

Θυμάρι

Θυμαρόφυλλη φουμάνα

 

Ιριδα

Amaranthaceae

Lamiaceae

Lamiaceae

Lamiaceae

Cistaceae

 

Iridaceae

Κακίλη η παράλια

Καλεντούλα των αγρών

Καλιά

Καλλιεργημένο βλήτο

Καλόγερος

Καμπανούλα η δραβόφυλλη

Καπνόχορτο 

Κάππαρι

Κάρδος ο πυκνοκέφαλος

Kαρδοπάθιον τό κορυμβοειδές

Κάρθαμος ο λευκόβλαστος

Καρλίνα η μαλλιαρή

Καυκαλίθρα

Καψέλλα

Κεραστιο το συμπαγές

Κερίθνη η μεγάλη

Κεφαλάγκαθο

Κίστος

Κληματίδα

Κοινό ηλιοτρόπιο

Κολλιτσίδα

Κολλιτσόχορτο

Κολχικό

Κολχικό κουπάνι

Κονβολβολος ο ελαιόφυλλος

Κονβόλβουλος ο κομψότατος

Κονβόλβουλος ο σικελικός

Κονβόλβουλος το Δορύκνιο

Κόνυζα (2)

Κορακοπόδι

Κορακόχορτο

Κουφολάχανο

Κρίταμο το παράλιο

Κρουπίνα

Κυκλάμινο

Κυκλάμινο το κισσόφυλλο

Κυμινοειδής λαγοίκια

Κύπερη

Κύτισος

Brassicaceae

Asteraceae

Amaranthaceae

Amaranthaceae

Geraniaceae

Campanulaceae

Fumariaceae

Capparaceae

Asteraceae

Asteraceae

Asteraceae

Asteraceae

Apiaceae

Brassicaceae

Caryophyllaceae

Boraginaceae

Asteraceae

Cistaceae

Ranunculaceae

Boraginaceae

Rubiaceae

Rubiaceae

Colchidaceae

Colchidaceae

Convolvulaceae

Convolvulaceae

Convolvulaceae

Convolvulaceae

Asteraceae

Plantaginaceae

Scrophulariaceae

Dipsacaceae

Apiaceae

Asteraceae 2

Myrsinaceae

Myrsinaceae

Apiaceae

Cyperaceae

Fabaceae

Λαγοικία

Λαγοκοιμηθιά

Λαγουδόχορτο

Λαδανιά

Λαθούρι

Λάθυρος

Λάμιο

Λαντάνα

Λεπτό βλήτο

Λεπτόφυλλη τοριλίδα

Λιθόσπερμο

Λινάρι

Λινάρια του Πέλισερ

Λουβουδιά

Λυγαριά

Λυχναράκι

Λωτός ο κυτισοειδής

Λωτός ο ορνιθοποδοειδής

Λωτός ο εδώδιμος

Apiaceae

Lamiaceae

Lamiaceae

Cistaceae

Fabaceae

Fabaceae

Lamiaceae

Verbenaceae

Amaranthaceae

Apiaceae

Boraginaceae

Linaceae

Scrophulariaceae

Amaranthaceae

Verbenaceae

Araceae

Fabaceae

Fabaceae

Fabaceae

Μακροστάχυα αρμυρήθρα

Μαλκόλμια η εύκαμπτη

Μαλλιαρό πεντάνευρο

Μανδηλίδα

Μανουσάκι

Μάραθος

Μελιλώτος (2)

Μηδική (3)

Μηδική η δενδροειδής

Μηδική η ελάχιστη

Μηδική η πολύμορφη

Μικρομέρια

Μικρομέρια η ιουλιανή

Μολόχα

Μολόχα η μικροφυής

Μούσκαρι το εύκομον

Μούσκαρι το παραθαλάσσιον

Μούσκαρι το παραμελημένο

Μπελλεβάλια

Μπέτα η μακρόκαρπη

Μπουζάκι

Μπούζι (2)

Μύλος

Μυοσωτίς η πολύκλαδος

Μυρώνη (2)

Amaranthaceae

Brassicaceae

Plantaginaceae

Asteraceae

Amaryllidaceae

Apiaceae

Fabaceae 2

Fabaceae

Fabaceae

Fabaceae

Fabaceae

Lamiaceae

Lamiaceae

Malvaceae

Malvaceae

Asparagaceae

Asparagaceae

Asparagaceae

Hyacinthaceae

Amaranthaceae

Aizoaceae

Aizoaceae

Caryophyllaceae

Boraginaceae

Apiaceae

Νάρθηκας

Νιγκέλλα 

Νικοτιανή η γλαυκή

Νωτόβασης η συριακή

Apiaceae

Ranunculaceae

Solanaceae

Asteraceae 2

Ξιγκόχορτο

Ξυνήθρα

Ονατανθές

Ονωνίς η ακανθώδης

Ονωνίς η ζιμπέρειος

Ορνιθόγαλο της Ναρμπόνε

Ορνιθόγαλο το ορεινό

Οροβαγχη (4)

Οροβάγχη η χνουδωτή

Ουμπίλικος

Τheligonaceae

Oxalidaceae

Papaveraceae

Fabaceae 2

Fabaceae 2

Liliaceae

Liliaceae

Orobanchaceae

Orobanchaceae

Crassulaceae

Παλλενίςη αγκαθωτή

Παπαρούνα (3)

Παπούλες

Παραδάκι

Πελαργόνι

Πεντάνευρο

Περδικάκι

Περικοκλάδα χωνάκι

Πετροραγία η βελούδινη

Πικράγγουρο

Πικραλίδα

Πίκρης η εχιοειδής

Πικροδάφνη

Πικρολούβια

Πιρουνιά

Πολύγωνο το πτηνόφυλλο

Πράσσο άμμου

Πυραμιδούλα

Asteraceae 3

Papaveraceae

Fabaceae

Brassicaceae

Geraniaceae

Plantaginaceae

Urticaceae

Convolvulaceae

Caryophyllaceae

Cucurbitaceae

Asteraceae 2

Asteraceae 3

Apocynaceae

Fabaceae 2

Geraniaceae

Polygoniaceae

Amaryllidaceae

Orchidaceae

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα περίπου 400 διάφορα είδη που ώς τώρα έχω βρει στο νησί ανήκουν στις οικογένειες που θα βρείτε παρακάτω. Μπορείτε να κάνετε κλικ σε μια οικογένεια για να δείτε τα φυτά που ανήκουν στην οικογένεια αυτή, μαζί με - σε πολλές περιπτώσεις- πληροφορίες για τους μήνες άνθησης(Α),το μέγεθος του άνθους (Β), το ύψος του φυτού (C) και τις τοποθεσίες όπου ευδοκιμεί το συγκεκριμένο φυτό(D).

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΦΥΤΩΝ

ΕΙΔΟΣ

Ρέζεδα η λευκή

Ρείκι

Ριζάρι

Ρόκα

Ρούμεξ ο αοπιδίφυλλος

Ρούμεξ ο βουκεφαλοφόρος

Σαρμασίκι

Σέδο το κόκκινο

Σέδο το κοκκινωπό

Σελαγινέλλα η οδοντωτή

Σενέτσιο

Σεράρδια

Σιδερίτης η ορεινή 

Σικελική Στερνμπέργκια

Σιλήνα

Σιλλήνη η αγκαθωτή

Σιληνή η κοινή

Σιληνή η κρητική

Σινάπι

Σινάπι το άγριο

Σισύμπριο το φαρμακευτικό

Σκαρόχορτο

Σκίλλα η φθινοπωρινή

Σκορπίδι

Σκορτζονέρα η κροκόφυλλη

Σκροφουλάρια (2)

Σκυλάκι

Σκυλοβρούβα (2)

Σπαράγγι

Σπάρτο

Σπεργκουλάρια

Σπεργκουλάρια η δίανδρος

Στατική

Σταχυόμορφο κενταύριο

Στελλάρια

Στεπτόραμφος ο κονδυλώδης

Τετράφυλλο πολύκαρπο

Τετράπφυλλο τριπόδιο

Τόλπις

Τοριλίδα

Τουβεραρία η σταλαγματώδης

Τραγοπώγων 

Τραγοπωδων ο πρασόφιλος

Τραχύ βλήτο

Τριβόλι

Τριγονελλα η βαλάνσειος

Τριγονέλλη η ελληνική

Τριφύλλι(5)

Τριφύλλι πεδινό

Τριφύλλι στενόφυλλο

Τριφύλλι το αστερωτό

Τριφύλλι το κατακείμενο

Τριφύλλι το μονανθές

Τριχωτή Φρανκένια

Τριχωτό ηλιοτρόπιο

Τσουκνίδα

Υδροχαρής αστερίσκος

Υοσκύαμος ο λευκός

Υπνοφόρος παπαρούνα

Υποχοίρης η μελανοφλοιώδης

Φασκομηλιά

Φιδόχορτο

Φλώμος

Φλώμος

Φουμάνα (2)

Φουμάνα η ερικοειδής

Φούσκες

Φραγκοσυκιά

Φρανκένια η κονιορτώδης

Χαμομήλι

Χηνοπόδιο το επιτοίχιο

Χηνοπόδιο το ερυθρό

Χηνοπόδιο το οπουλόφυλλο

Χρυσάνθεμοτο στεφανωτό

Χροζοφόρα

 

Ψυλλήθρα

 

Ωχρή στελλάρια

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Resedaceae

Ericaceae

Rubiaceae

Brassicaceae

Polygonaceae

Polygonaceae

Asclepiadaceae

Crassulaceae

Crassulaceae

Selaginellaceae

Asteraceae 3

Rubiaceae

Lamiaceae

Amaryllidaceae

Caryophyllaceae

Caryophylllaceae

Caryophyllaceae

Caryophyllaceae

Brassicaceae

Brassicaceae

Brassicaceae

Euphorbiaceae

Asparagaceae

Polypodiaceae

Asteraceae 3

Scrophulariaceae

Scrophulariaceae

Brassicaceae

Asparagaceae

Fabaceae 2

Caryophyllaceae

Caryophyllaceae

Plumbaginaceae

Gentianaceae

Caryophyllaceae

Asteraceae 3

Caryophyllaceae

Fabaceae 3

Asteraceae 3

Apiaceae

Cistaceae

Asteraceae 2

Asteraceae 3

Amaranthaceae

Zygophyllaceae

Fabaceae 3

Fabaceae 3

Fabaceae 2 & 3

Fabaceae 2 

Fabaceae 2 

Fabaceae 3 

Fabaceae 2

Fabaceae 3

Frankeniaceae

Boraginaceae

Urticaceae

Asteraceae

Solanaceae

Papaveraceae

Asteraceae

Lamiaceae

Boraginaceae

Euphorbiaceae

Scrophulariaceae

Cistaceae

Cistaceae

Caryophyllaceae

Cactaceae

Frankeniaceae

Asteraceae

Amaranthaceae

Amaranthaceae

Amaranthaceae

Asteraceae

Euphorbiaceae

 

Asteraceae 2

 

Caryophyllaceae

Φυτά για τα οποία δεν βρήκα ελληνικές ονομασίες

Ajuga iva

Arabidopsis thaliana

Astragalus spruneri

Atriplex prostrata

Austrocylindropuntia subulata

Calamintha incana

Cardiospermum halicacabum

Centaurium pulchellum

Centaurium tenuiflorum

Cheilanthes acrostica

Chondrilla ramosissima

Crassula tillaea

Crepis foetida

Crepis multiflora

Crocosmia sp.

Crocus cartwrhightianus

Daucus guttatus

Daucus involucratus

Dorycnium hirsutum

 

Emex spinosa

Euphorbia chamaesyce

Euphorbia pterococca

Evax pygmaea

Filago pyramidata

 

Geranium lucidum

Geranium rotundifolium

Glaucium corniculatum

Helianthemum salicifolium

Hypochoeris achyrophorus

Hypochoeris glabra

 

Inula verbascifolia

Iris sp.

Juncus acutus

Jurinea mollis

 

Limonium lobatum

Limonium virgatum

Lotus peregrinus

Lupinus angustifolius

Medicago disciformis

Medicago coronata

Medicago littoralis

Medicago orbicularis

Medicago rugosa

Melilotus segetalis

Minuartia geniculata

Minuartia hybrida

Onobrychis caput-galli

Ononis ornithopodioides

Ononis spinosa

Ononis viscosa

Ophrys heldreichii

Ophrys lutea ssp phryganae

Ophrys oestrifera

Osteospermum barbariae

Oxalis pes-caprae var. pleniflora

Parentucellia latifolia

Parietaria lusitanica

Plantago albicans

 

Ranunculus arvensis

Ranunculus chius

Rubia tinctorium

Rumex conglomeratus

Rumex tuberosus

Salsola soda

Sanguisorba minor

Sarcocornia perennis

Sedum amplexicaule

Sedum caespitosum

Sedum sediforme

Serapias parviflora

Silene bellidifolia

Sonchus tenerrimus

Spergularia bocconii

Suaeda maritima

Torilis tenella

Trifolium boisseri

Trifolium scabrum

Trigonella coerulescens

Trigonella esculenta

Trigonella graeca

Trigonella monspeliaca

Umbilicus rupestris

Urospermum picroides

 

Valantia hispida

Valerianella muricata

Valerianella vesicaria

Verbascum pinnatifidum

Veronica polita

Vicia parviflora

Lamiaceae

Brassicaceae

Fabaceae

Amaranthaceae

Cactaceae

Lamiaceae

Sapindaceae

Gentianaceae

Gentianaceae

Polypodiaceae

Asteraceae

Crassulaceae

Asteraceae 2

Asteraceae 2

Iridaceae

Iridaceae.

Apiaceae

Apiaceae

Fabaceae

 

Polygonaceae

Euphorbiaceae

Euphorbiaceae

Asteraceae 2

Asteraceae 2

 

Geraniaceae

Geraniaceae

Papaveraceae

Cistaceae

Asteraceae 2

Asteraceae 2

 

Asteraceae 2

Iridaceae

Juncaceae

Asteraceae 2

 

Plumbaginaceae

Plumbaginaceae

Fabaceae

Fabaceae

Fabaceae 

Fabaceae

Fabaceae 2

Fabaceae 2

Fabaceae 2

Fabaceae 2

Caryophyllaceae

Caryophyllaceae

Caryophyllaceae

Fabaceae 2

Fabaceae 2

Fabaceae 2

Orchidaceae

Orchidaceae

Orchidaceae

Asteraceae 3

Oxalidaceae

Orobanchaceae

Urticaceae

Plantaginaceae

 

Ranunculaceae

Ranunculaceae

Rubiaceae

Polygonaceae

Polygonaceae

Amaranthaceae

Rosaceae

Amaranthaceae

Crassulaceae

Crassulaceae

Crassulaceae

Orchidaceae

Caryophylaceae

Asteraceae

Caryophyllaceae

Amaranthaceae

Fabaceae 2

Fabaceae 2

Fabaceae 2

Fabaceae 3

Fabaceae 3

Fabaceae 3

Fabaceae 3

Crassulaceae

Caprifoliaceae

 

Rubiaceae

Asteraceae 3

Asteraceae 3

Scrophulariaceae

Scrophulariaceae

Fabaceae 3

bottom of page